Bürgermeister Golde
Bürgermeister Jens-Peter Golde (Foto: H. Mundt)

Der Bürgermeister

Jens-Peter Golde (Pro Ruppin)

Karl-Liebknecht-Straße 33-34
16816 Neuruppin

Sekretärin: Petra Hänsel
Tel.: 03391 355-123
Mail: jens-peter.goldestadtneuruppinde

Zuständigkeit

Der stellvertretende Bürgermeister Arne Krohn
Stellvertreter Arne Krohn (Foto: D. Wittenburg)

Stellvertretender Bürgermeister / Baudezernent

Arne Krohn

Karl-Liebknecht-Straße 33-34
16816 Neuruppin

Sekretärin: Beate Bielefeld
Tel.: 03391 355-702
Mail: arne.krohnstadtneuruppinde

Zuständigkeit